Sun9.16 Mon9.17 Tue9.18 Wed9.19 Thu9.20 Fri9.21 Sat9.22 Sun9.23 Mon9.24 Tue9.25
Full Body Hannah Hunsaker 8:00 AM 45min
Full Body Dani 9:15 AM 45min
Full Body Hannah Parker 10:30 AM 45min
Full Body Matt R. 5:30 PM 45min
 
Full Body Jenna 6:00 AM 45min
Full Body Gi Jess 8:15 AM 45min
Full Body Chelsey 9:30 AM 45min
Full Body Jenna 5:30 PM 45min
Full Body Chelsey 6:30 PM 45min
 
Full Body Matt Peterson 6:00 AM 45min
Full Body Hannah Parker 8:15 AM 45min
Full Body Abbey 9:30 AM 45min
Full Body W Gi Jess 5:30 PM 45min
Full Body Matt R. 6:30 PM 45min
 
Full Body Jenna 6:00 AM 45min
Full Body Gi Jess 8:15 AM 45min
Full Body Chelsey 9:30 AM 45min
Full Body Jenna 5:30 PM 45min
Full Body Chelsey 6:30 PM 45min
 
Full Body Matt Peterson 6:00 AM 45min
Full Body Hannah Parker 8:15 AM 45min
Full Body Abbey 9:30 AM 45min
Full Body Gi Jess 5:30 PM 45min
Full Body Matt R. 6:30 PM 45min
 
Full Body Jenna 6:00 AM 45min
Full Body W Gi Jess 8:15 AM 45min
Flashback Friday! SHannah Parker 9:30 AM 45min
Happy Hour Matt R. 5:30 PM 45min
 
Full Body Michelle 8:00 AM 45min
Full Body Jenna 9:15 AM 45min
Full Body Matt R. 10:30 AM 45min
 
Full Body Hannah Hunsaker 8:00 AM 45min
Full Body W Dani 9:15 AM 45min
Full Body Hannah Parker 10:30 AM 45min
Full Body Matt R. 5:30 PM 45min
 
Full Body Dani 6:00 AM 45min
Full Body SHannah Parker 8:15 AM 45min
Full Body Chelsey 9:30 AM 45min
Full Body Jenna 5:30 PM 45min
Full Body Chelsey 6:30 PM 45min
 
Full Body Matt Peterson 6:00 AM 45min
Full Body Hannah Parker 8:15 AM 45min
Full Body Abbey 9:30 AM 45min
Full Body Gi Jess 5:30 PM 45min
Full Body Matt R. 6:30 PM 45min