Sun12.08 Mon12.09 Tue12.10 Wed12.11 Thu12.12 Fri12.13 Sat12.14 Sun12.15 Mon12.16 Tue12.17
Full Body Hannah Hunsaker 8:00 AM 45min
Full Body Dani 9:15 AM 45min
cancelled Alexa G 10:30 AM (45min)
 
Full Body Jenna 6:00 AM 45min
Full Body Gi Jess 8:15 AM 45min
Full Body Gretchen 9:30 AM 45min
Full Body Hannah Parker 5:30 PM 45min
Full Body Danielle 6:30 PM 45min
 
Full Body Dani 6:00 AM 45min
Full Body Kisha 7:00 AM 45min
Full Body Hannah Parker 8:15 AM 45min
Full Body Emily B 9:30 AM 45min
Full Body Gi Jess 5:30 PM 45min
Full Body Alexa G 6:30 PM 45min
 
Full Body Jenna 6:00 AM 45min
Full Body Gi Jess 8:15 AM 45min
Full Body Gretchen 9:30 AM 45min
Full Body Hannah Parker 5:30 PM 45min
Full Body Danielle 6:30 PM 45min
 
Full Body Dani 6:00 AM 45min
Full Body Kisha 7:00 AM 45min
Full Body Hannah Parker 8:15 AM 45min
Full Body Emily B 9:30 AM 45min
Full Body Gi Jess 5:30 PM 45min
Full Body SDanielle 6:30 PM 45min
 
Full Body Jenna 6:00 AM 45min
Full Body Gi Jess 8:15 AM 45min
Flashback Friday! Gretchen 9:30 AM 45min
 
Full Body Kisha 7:00 AM 45min
Full Body Hannah Parker 8:00 AM 45min
Full Body Jenna 9:15 AM 45min
Full Body Danielle 10:30 AM 45min
 
Full Body Hannah Hunsaker 8:00 AM 45min
Full Body W Dani 9:15 AM 45min
cancelled Alexa G 10:30 AM (45min)
 
Full Body Jenna 6:00 AM 45min
Full Body Gi Jess 8:15 AM 45min
Full Body Gretchen 9:30 AM 45min
Full Body Hannah Parker 5:30 PM 45min
Full Body Danielle 6:30 PM 45min
 
Full Body Dani 6:00 AM 45min
Full Body Kisha 7:00 AM 45min
Full Body Hannah Parker 8:15 AM 45min
Full Body Emily B 9:30 AM 45min
Full Body Gi Jess 5:30 PM 45min
Full Body Alexa G 6:30 PM 45min