Sun4.14 Mon4.15 Tue4.16 Wed4.17 Thu4.18 Fri4.19 Sat4.20 Sun4.21 Mon4.22 Tue4.23
Full Body Hannah Hunsaker 8:00 AM 45min
Full Body Dani 9:15 AM 45min
Full Body Alex 10:30 AM 45min
cancelled SUB 5:30 PM (45min)
 
Full Body Jenna 6:00 AM 45min
Full Body Gi Jess 8:15 AM 45min
Full Body SJenna 9:30 AM 45min
Full Body Hannah Parker 5:30 PM 45min
Full Body Matt R. 6:30 PM 45min
 
Full Body Matt Peterson 6:00 AM 45min
STUDIO STAR Hannah Hunsaker 7:00 AM 45min
Full Body Hannah Parker 8:15 AM 45min
Full Body Matt R. 9:30 AM 45min
Full Body Gi Jess 5:30 PM 45min
Full Body Alex 6:30 PM 45min
 
Full Body Jenna 6:00 AM 45min
Full Body Gi Jess 8:15 AM 45min
Full Body SJenna 9:30 AM 45min
Full Body SHannah Hunsaker 5:30 PM 45min
Full Body Matt R. 6:30 PM 45min
 
Full Body Matt Peterson 6:00 AM 45min
STUDIO STAR Hannah Hunsaker 7:00 AM 45min
Full Body Hannah Parker 8:15 AM 45min
Full Body Matt R. 9:30 AM 45min
Full Body Gi Jess 5:30 PM 45min
cancelled Alex 6:30 PM (45min)
 
Full Body Jenna 6:00 AM 45min
Full Body Gi Jess 8:15 AM 45min
Flashback Friday! SMichelle 9:30 AM 45min
Happy Hour Matt R. 5:30 PM 45min
 
Full Body Michelle 8:00 AM 45min
Full Body W Jenna 9:15 AM 45min
Full Body Matt R. 10:30 AM 45min
 
STUDIO STAR Hannah Hunsaker 8:00 AM 45min
Full Body Dani 9:15 AM 45min
cancelled Alex 10:30 AM (45min)
cancelled Matt R. 5:30 PM (45min)
 
Full Body Jenna 6:00 AM 45min
Full Body Gi Jess 8:15 AM 45min
Full Body SJenna 9:30 AM 45min
Full Body Hannah Parker / Jenna 5:30 PM 45min
Full Body Matt R. 6:30 PM 45min
 
Full Body Matt Peterson 6:00 AM 45min
STUDIO STAR Hannah Hunsaker 7:00 AM 45min
Full Body Hannah Parker 8:15 AM 45min
Full Body Matt R. 9:30 AM 45min
Full Body Gi Jess 5:30 PM 45min
Full Body Alex 6:30 PM 45min