Sun11.18 Mon11.19 Tue11.20 Wed11.21 Thu11.22 Fri11.23 Sat11.24 Sun11.25 Mon11.26 Tue11.27
Full Body Hannah Hunsaker 8:00 AM 45min
Full Body Dani 9:15 AM 45min
Full Body SMatt R. 10:30 AM 45min
Full Body Matt R. 5:30 PM 45min
 
Full Body Jenna 6:00 AM 45min
Full Body Gi Jess 8:15 AM 45min
STUDIO STAR SHannah Parker 9:30 AM 45min
Full Body Jenna 5:30 PM 45min
Full Body Dani 6:45 PM 45min
 
Full Body SGi Jess 6:00 AM 45min
Full Body SAbbey 8:15 AM 45min
Full Body Abbey 9:30 AM 45min
Full Body Gi Jess 5:30 PM 45min
Full Body Alex 6:45 PM 45min
 
Full Body Jenna 6:00 AM 45min
Full Body Gi Jess 8:15 AM 45min
Full Body SMatt R. 9:30 AM 45min
Full Body SAlex 5:30 PM 45min
Full Body Dani 6:45 PM 45min
 
Full Body Dani 8:15 AM 45min
Full Body Michelle 9:30 AM 45min
 
Full Body Gi Jess 8:15 AM 45min
Flashback Friday! Michelle 9:30 AM 45min
 
Full Body Michelle 8:00 AM 45min
Full Body SGi Jess 9:15 AM 45min
Full Body Matt R. 10:30 AM 45min
 
Full Body Hannah Hunsaker 8:00 AM 45min
Full Body Dani 9:15 AM 45min
Full Body SMatt R. 10:30 AM 45min
Full Body Matt R. 5:30 PM 45min
 
Full Body Jenna 6:00 AM 45min
Full Body Gi Jess 8:15 AM 45min
Full Body SMatt R. 9:30 AM 45min
Full Body Jenna 5:30 PM 45min
Full Body Dani 6:45 PM 45min
 
Full Body Matt Peterson 6:00 AM 45min
STUDIO STAR Hannah Parker 8:15 AM 45min
Full Body Abbey 9:30 AM 45min
Full Body Gi Jess 5:30 PM 45min
Full Body Alex 6:45 PM 45min