Sun2.18 Mon2.19 Tue2.20 Wed2.21 Thu2.22 Fri2.23 Sat2.24 Sun2.25 Mon2.26 Tue2.27
Full Body SJenna 5:30 PM 45min
 
Full Body Jenna 6:00 AM 45min
Presidents Week Special! Jenna 5:30 PM 45min
 
Full Body SJenna 6:00 AM 45min
 
Hump Day Special! Jenna 6:00 AM 45
Hump Day Special! Jenna 5:30 PM 45
 
 
Full Body Jenna 6:00 AM 45min
 
Full Body Jenna 9:15 AM 45min
Pediatric Cancer Foundation Fundraiser Jenna 11:30 AM 60 min
 
 
Full Body Jenna 6:00 AM 45min
Full Body Jenna 5:30 PM 45min